Powered by Smartsupp Dodacie podmienky - ZOOZONA chovateľské potreby

Dodacie podmienky internetového obchodu www.zoozona.sk.

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

Prepravná služba Slovenská pošta a.s./DPD:

1. Každý tovar bude expedovaný kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní  od potvrdenia objednávky. Zákazníkovy je tovar doručený na ďaľší pracovný deň od expedovania, v deň expedovania zásielky bude zákazníkovy zaslaná e-mail správa s číslom balíka, dňom doručenia a výškou dobierky, ak si zákazník zvolil tento spôsob platby. Výnimku tvoria iba veterinárne diéty, ktoré sa musia objednávať na základe objednávky od zákazníka, čím sa doba dodania v niektorých prípadoch predlžuje o 3 - 5 pracovných dní.

V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné expedovať do 3 pracovných dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

2. U platby dobierkou začína expedičná doba bežať v okamihu objednania, u ostatných platieb je za začiatok expedičnej lehoty považovaný okamih pripísania platby na účet predávajúceho.

3. Pri nákupe je účtovaná preprava v nasledovných výškach:

 • Osobný odber na adrese predajne je zdarma
 • Doručenie tovaru kuriérom je zdarma v prípade, ak sú objednané aspoň 2 kusy 12 kg, 15 kg alebo 20 kg rôznych alebo rovnakých druhov balení krmiva Flatazor, inak platí:
 • 2,95 € pri objednávkach, ktorých celková hmotnosť neprekročí 45 kg
 • 5,90 € pri objednávkach, ktorých celková hmotnosť je väčšia ako 45 Kg a neprekročí 90 Kg
 • 2,50 € pri objednávkach, ktorých celková hmotnosť neprekročí 15 Kg a sú doručované službou balík na poštu

4. V prípade objednania tovaru na dobierku je k cene dopravy pripočítaná jednorázová čiastka dobierkového vo výške 1,00 €

5. Prepravné sa mení v závislosti na povahe tovaru.

6. Adresa predajne pre osobný odber:

Chovateľské potreby ZOOZONA

Michalská bašta 11

940 01 Nové Zámky

Tel.: +421 911 788 802

e-mail: zoozona@zoozona.sk

Výmena tovaru

 • V prípade ak kupujúcemu tovar nevyhovuje ( rozmerom, farbou... ), ale tovar nie je poškodený a želá si tovar vymeniť za iný tovar z ponuky predávajúceho, kupujúci tovar na výmenu na vlastné náklady pošle späť predávajúcemu a predávajúci pošle kupujúcemu nový tovar za hodnotu rozdielu oboch tovarov plus s poplatkom za doručenie, t.j. 2,95 €.
 • Predávajúci môže navhrnúť kupujúcemu výmenu tovaru kuriérom za poplatok 5,95 €, s tým, že kupújuci pri využití tejto služby už nebude mať žiadne dodatočné náklady ani na doručenie tovaru späť predávajúcemu ani na doručenie nového tovaru kupujúcemu.